Ga direct naar inhoud

Volksuniversiteit Amersfoort

Contactgegevens

Volksuniversiteit Amersfoort
Eemplein 71
3812 EA Amersfoort
033-4656640
dd. 16-12-2019, uit het aanmeldformulier:

De Volksuniversiteit Amersfoort (VUA) wil kennis, inzicht en vaardigheden van haar cursisten vergroten, de persoonlijke groei en ontwikkeling van volwassenen stimuleren en op die manier een bijdrage leveren aan hun actieve participatie in de samenleving. De VUA wil een laagdrempelige organisatie zijn. Dat betekent dat haar cursussen, lezingen en workshops (hierna: CLW's) • door iedereen moeten kunnen worden gevolgd, ongeacht vooropleiding en achtergrond; • betaalbaar dienen te zijn; • moeten plaatsvinden op goed bereikbare locaties. Het programma van de VUA is gericht op het hebben van plezier in leren en niet op het behalen van een diploma. De VUA probeert een programma van hoge kwaliteit te bieden. Zij heeft daarbij oog voor de actualiteit en voor ontwikkelingen in de samenleving. Zij verricht haar werkzaamheden waar mogelijk in samenwerking met culturele en maatschappelijke instellingen in haar omgeving. De VUA is een organisatie zonder winstoogmerk en werkt vrijwel geheel met vrijwilligers.

Samenwerkingen:
We zijn gevestigd in het Eemhuis, daar bevinden zich ook de bibliotheek Eemland, Scholen in de Kunst, het Archief Eemland en KadE. Met deze vier organisaties willen we in toenemende mate samenwerken

Uw instelling is lid van de volgende brancheverenigingen, vakverenigingen, organisaties e.d.: Geen

Samenstelling Bestuur / Raad van Toezicht: Mw. M. van Omme, voorzitter Dhr. C. van Ginneken, peningnneester Mw. B. Visser, secretaris Dhr. J. Landsheer, lid onderzoek en debat Mw. B. Huisman, lid talen Dhr. C. Wiersma, lid algemeen Vacature, lid cursussen, workshops, lezingen
meer