Ga direct naar inhoud

Rotterdamse Volksuniversiteit

Contactgegevens

Rotterdamse Volksuniversiteit
Heemraadssingel 275-277
3023 BE Rotterdam
010-4761200
uit aanmeldformulier december 2019:

Uw instelling werkt samen met de volgende instellingen / participeert in de volgende netwerkverbanden: Werkt o.a. samen met: Gemeente Rotterdam, North Sea Round Town, taalschool Hamrah, andere Volksuniversiteiten, werkplaats Formaat, Weekend van de Romantische Muziek, Stichting Lokaal, div welzijnsorganisaties.

Uw instelling is lid van de volgende brancheverenigingen, vakverenigingen, organisaties e.d.: Landelijk overleg Volksuniversiteiten. Eventueel in seizoen 2020/2021: NPRZ, SKVR, Bibliotheek Rotterdam, RotterdamPartners.

Disciplines; Korte omschrijving van de doelgroepen / gebruikers van de instelling:

Vele en diverse gebruikers:

Rotterdammers die (nog) niet volledig kunnen deelnemen en Rotterdammers die al wel volledig kunnen deelnemen aan de Rotterdamse samenleving. Rotterdammers die geen belemmeringen tot maatschappelijke deelname ervaren op het gebied van kennis en vaardigheden bedient de Rotterdamse Volksuniversiteit door het programmeren van cursussen en lezingen die erop gericht deze deelname te houden en hun zelfontplooiing te ondersteunen. Hierbij benut de Rotterdamse Volksuniversiteit zoveel mogelijk kansen om deze groep direct, danwel indirect, te laten bijdragen aan de ontwikkeling van de groep die in haar aansluiting met de Rotterdamse samenleving wordt belemmerd. De scheiding tussen deze groepen is niet strikt; iemand kan bijvoorbeeld hoogontwikkeld zijn op het gebied van digitale vaardigheden, maar (nog) niet de Nederlandse taal spreken.

Op dit moment grootste doelgroepen binnen bovenstaande: 60+ers, anderstaligen, midden tot hoogopgeleide 30’ers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of onbenut arbeidspotentieel.  

Samenstelling Bestuur / Raad van Toezicht:

Dhr. R. Fens, voorzitter

Dhr. H. Bogerd, penningmeester

Dhr. E. Boertien, secretaris

Mevr. C. Bulte

Dhr. E.J. Zevenbergen

meer